↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Genezo

Ĉapitro 20

1 Kaj Abraham ekmigris de tie al la lando suda, kaj li ekloĝis
inter Kadeŝ kaj Ŝur; kaj li loĝis kiel fremdulo en Gerar. 2 Kaj
Abraham diris pri sia edzino Sara: Ŝi estas mia fratino. Kaj
Abimeleĥ, reĝo de Gerar, sendis kaj prenis Saran. 3 Kaj Dio venis
al Abimeleĥ nokte en la sonĝo, kaj diris al li: Vi mortos pro la
virino, kiun vi prenis, ĉar ŝi estas edzino de edzo. 4 Sed
Abimeleĥ ne alproksimiĝis al ŝi, kaj li diris: Mia Sinjoro! ĉu vi
mortigos ankaŭ senkulpan popolon? 5 Li diris ja al mi: Ŝi estas
mia fratino; kaj ŝi ankaŭ diris al mi: Li estas mia frato. En
senkulpeco de mia koro kaj en pureco de miaj manoj mi faris tion.
6 Kaj Dio diris al li en la sonĝo: Mi ankaŭ scias, ke en
senkulpeco de via koro vi tion faris, kaj tial Mi detenis vin, ke
vi ne peku kontraŭ Mi, tial Mi ne lasis, ke vi kuntuŝiĝu kun ŝi.
7 Kaj nun redonu la edzinon al la edzo, ĉar li estas profeto, kaj
li preĝos pri vi, kaj vi restos viva; sed se vi ne redonos, tiam
sciu, ke vi mortos, vi kaj ĉiuj viaj. 8 Kaj Abimeleĥ leviĝis frue
matene, kaj li vokis ĉiujn siajn sklavojn kaj rakontis ĉion ĉi
tion al iliaj oreloj; kaj la homoj tre ektimis. 9 Kaj Abimeleĥ
vokis Abrahamon, kaj diris al li: Kion vi faris al ni? kaj per
kio mi pekis antaŭ vi, ke vi venigis sur min kaj sur mian regnon
grandan pekon? aferojn, kiuj ne estas farataj, vi faris kontraŭ
mi. 10 Kaj Abimeleĥ diris al Abraham: Kion vi vidis, kiam vi
faris tiun aferon? 11 Kaj Abraham diris: Mi pensis, ke ne
ekzistas timo antaŭ Dio en ĉi tiu loko, kaj ke oni mortigos min
pro mia edzino. 12 Kaj efektive ŝi estas mia fratino, filino de
mia patro, nur ne filino de mia patrino; kaj ŝi fariĝis mia
edzino. 13 Kaj kiam Dio elmigrigis min el la domo de mia patro,
mi diris al ŝi: Faru al mi ĉi tiun komplezon, en kian ajn lokon
ni venos, diru pri mi: Li estas mia frato. 14 Kaj Abimeleĥ prenis
ŝafojn kaj bovojn kaj sklavojn kaj sklavinojn kaj donis al
Abraham, kaj li redonis al li lian edzinon Sara. 15 Kaj Abimeleĥ
diris: Jen mia lando estas antaŭ vi; kie plaĉas al vi, tie
loĝiĝu. 16 Kaj al Sara li diris: Jen mi donis mil arĝentajn
monerojn al via frato; tio estu al vi kovro por la okuloj antaŭ
ĉiuj, kiuj estas kun vi, kaj antaŭ ĉiuj vi estas pravigita. 17
Kaj Abraham ekpreĝis al Dio; kaj Dio sanigis Abimeleĥon kaj lian
edzinon kaj liajn sklavinojn, kaj ili komencis naski. 18 Ĉar la
Eternulo estis ŝlosinta ĉiujn uterojn en la domo de Abimeleĥ pro
Sara, la edzino de Abraham.

Sekva Ĉapitro →