↑ Enhavo

Psalmaro

LIBRO UNUA

Psalmo 1

1  Feliĉa estas la homo, kiu ne iras laŭ konsilo de malpiuloj,
   Nek staras sur vojo de pekuloj,
   Nek sidas en kunsido de blasfemantoj;
2  Sed li nur havas deziron por la leĝo de la Eternulo,
   Kaj pri Lia leĝo li pensas tage kaj nokte.
3  Kaj li estos kiel arbo, plantita apud akvaj torentoj,
   Donanta sian frukton en sia tempo,
   Kaj kies folio ne velkas;
   Kaj en ĉio, kion li faras, li sukcesos.
4  Ne tiel estas la malpiuloj;
   Sed ili estas kiel grenventumaĵo, kiun disblovas la vento.
5  Tial ne staros fortike la malpiuloj ĉe la juĝo,
   Nek la pekuloj en societo de piuloj.
6  Ĉar la Eternulo konas la vojon de piuloj;
   Sed la vojo de malpiuloj pereos.

Sekva Ĉapitro →