↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 8

Al la ĥorestro. Por la gitito. Psalmo de David.

1  Ho Eternulo, nia Sinjoro,
   Kiel majesta estas Via nomo sur la tuta tero!
   Vi levis Vian gloron super la ĉielon.
2  Per la buŝo de junaj infanoj kaj suĉinfanoj
   Vi fondis al Vi potencon kontraŭ Viaj malamikoj,
   Por kvietigi la malamikon kaj la venĝemulon.
3  Kiam mi rigardas Vian ĉielon, la faron de Viaj fingroj,
   La lunon kaj la stelojn, kiujn Vi estigis:
4  Kio estas homo, ke Vi lin memoras?
   Kio estas homido, ke Vi pensas pri li?
5  Vi malaltigis lin malmulte antaŭ Dio;
   Per honoro kaj beleco Vi lin kronis.
6  Vi faris lin reganto super la faritaĵoj de Viaj manoj;
   Ĉion Vi metis sub liajn piedojn:
7  Ŝafojn kaj bovojn ĉiujn
   Kaj ankaŭ la sovaĝajn bestojn,
8  La birdojn de la ĉielo kaj la fiŝojn de la maro,
   Ĉion, kio iras la vojojn de la maroj.
9  Ho Eternulo, nia Sinjoro,
   Kiel majesta estas Via nomo sur la tuta tero!

Sekva Ĉapitro →