↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 20

Al la ĥorestro. Psalmo de David.

1  La Eternulo aŭskultu vin en tago de mizero;
   Defendu vin la nomo de Dio de Jakob.
2  Li sendu al vi helpon el la sanktejo,
   Kaj el Cion Li vin fortigu.
3  Li rememoru ĉiujn viajn oferdonojn,
   Kaj via brulofero aperu grasa antaŭ Li.        Sela.
4  Li donu al vi tion, kion deziras via koro;
   Kaj ĉiujn viajn intencojn Li plenumu.
5  Ni estos gajaj pro Via venko,
   Kaj pro la nomo de nia Dio ni levos standardon.
   La Eternulo plenumu ĉiujn viajn petojn.
6  Nun mi ekscias, ke la Eternulo savas Sian sanktoleiton;
   Li aŭskultas lin el Sia sankta ĉielo,
   Forte savas lin per Sia dekstra mano.
7  Unuj fidas veturilojn, aliaj ĉevalojn;
   Sed ni alvokas la nomon de la Eternulo, nia Dio.
8  Ili ŝanceliĝas kaj falas,
   Kaj ni staras kaj tenas nin forte.
9  Ho Eternulo, savu;
   La Reĝo respondu al ni, kiam ni vokas al Li.

Sekva Ĉapitro →