↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 28

De David.

1  Al Vi, ho Eternulo, mi vokas;
   Mia Roko, ne silentu al mi;
   Se Vi silentos al mi, mi similiĝos al tiuj,
   Kiuj iras en la tombon.
2  Aŭskultu la voĉon de mia petego, kiam mi krias al Vi,
   Kiam mi levas miajn manojn al Via plejsanktejo.
3  Ne kunpereigu min kune kun malpiuloj, kaj kun krimfarantoj,
   Kiuj parolas pace kun siaj proksimuloj,
   Dum malbono estas en ilia koro.
4  Redonu al ili laŭ iliaj faroj kaj laŭ iliaj malbonaj agoj;
   Laŭ la faroj de iliaj manoj redonu al ili;
   Redonu al ili, kion ili meritas.
5  Ĉar ili ne atentas la agojn de la Eternulo
   Kaj la farojn de Liaj manoj,
   Li disbatos ilin kaj ne rekonstruos.

6  Glorata estu la Eternulo,
   Ĉar Li aŭskultis la voĉon de mia petego.
7  La Eternulo estas mia forto kaj mia ŝildo;
   Lin fidis mia koro, kaj Li helpis min;
   Tial ekĝojas mia koro,
   Kaj per mia kanto mi Lin gloros.
8  La Eternulo estas ilia forto,
   Li estas savanta forto por Sia sanktoleito.
9  Helpu Vian popolon kaj benu Vian heredon,
   Kaj paŝtu kaj altigu ilin eterne.

Sekva Ĉapitro →