↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 61

Al la ĥorestro. Por korda instrumento. De David.

1  Aŭskultu, ho Dio, mian krion;
   Atentu mian preĝon.
2  De la fino de la tero mi vokas al Vi en la malĝojo de mia
     koro:
   Sur rokon tro altan por mi suprenkonduku min.
3  Ĉar Vi estis mia rifuĝejo,
   Fortika turo kontraŭ malamiko.
4  Lasu min loĝi eterne en Via tendo,
   Havi rifuĝon sub la kovro de Viaj flugiloj.      Sela.
5  Ĉar Vi, ho Dio, aŭdis miajn promesojn;
   Vi donis al mi la heredon de tiuj, kiuj timas Vian nomon.
6  Aldonu tagojn al la tagoj de la reĝo,
   Ke liaj jaroj daŭru multajn generaciojn.
7  Li restu eterne antaŭ Dio;
   Boneco kaj vero laŭ Via volo lin gardu.
8  Tiel mi prikantos Vian nomon eterne,
   Plenumante miajn promesojn ĉiutage.

Sekva Ĉapitro →