↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 70

Al la ĥorestro. De David. Pro memoro.

1  Volu, ho Dio, savi min;
   Ho Eternulo, rapidu helpi min.
2  Hontiĝu kaj konfuziĝu tiuj, kiuj serĉas mian animon;
   Retiriĝu kaj estu mokataj tiuj, kiuj deziras al mi malbonon.
3  Kun honto iru returne tiuj,
   Kiuj diras al mi: Ha, ha!
4  Gaju kaj ĝoju pro Vi ĉiuj Viaj serĉantoj;
   Kaj la amantoj de Via savo diru ĉiam:
   Granda estas Dio.
5  Kaj mi estas mizera kaj malriĉa;
   Ho Dio, rapidu al mi.
   Vi estas mia helpo kaj mia savanto;
   Ho Eternulo, ne malrapidu.

Sekva Ĉapitro →