↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 84

Al la ĥorestro. Por la gitito. Psalmo de la Koraĥidoj.

1  Kiel ĉarmaj estas Viaj loĝejoj, ho Eternulo Cebaot!
2  Mia animo deziras kaj sopiras al la kortoj de la Eternulo;
   Mia koro kaj mia korpo sentas ravon pri la viva Dio.
3  Eĉ birdo trovas domon kaj hirundo neston por si,
   En kiu ĝi tenas siajn idojn:
   Viajn altarojn, ho Eternulo Cebaot, mia Reĝo kaj mia Dio.
4  Feliĉaj estas tiuj, kiuj loĝas en Via domo:
   Ili laŭdas Vin konstante.               Sela.
5  Feliĉaj estas la homoj, kies forto estas en Vi,
   Kaj en kies koro estas Viaj vojoj;
6  Kiuj pasas tra la Valo de Ploro kaj faras tie fontojn,
   Kaj la printempa pluvo ĝin kovras per benoj;
7  Ili iras de forto al forto,
   Aperas antaŭ Dio sur Cion.
8  Ho Eternulo, Dio Cebaot, aŭdu mian preĝon;
   Aŭskultu, ho Dio de Jakob!               Sela.
9  Nia ŝildo, vidu, ho Dio,
   Kaj rigardu la vizaĝon de Via sanktoleito.
10  Ĉar tago en Viaj kortoj estas pli bona, ol mil aliaj:
   Mi preferas stari sur la sojlo de la domo de mia Dio,
   Ol loĝi en tendoj de malvirto.
11  Ĉar Dio, la Eternulo, estas suno kaj ŝildo;
   Favoron kaj honoron donas la Eternulo;
   Li ne domaĝas bonon al tiuj, kiuj iras en virto.
12  Ho Eternulo Cebaot, bone estas al la homo, kiu Vin fidas.

Sekva Ĉapitro →