↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 95

1  Venu, ni kantu al la Eternulo;
   Ni ĝoje kriu al la rifuĝejo de nia helpo.
2  Ni venu antaŭ Lian vizaĝon kun glorado,
   Per psalmoj ni ĝoje kriu al Li.
3  Ĉar granda Dio estas la Eternulo
   Kaj granda Reĝo super ĉiuj dioj,
4  Kiu havas en Sia mano la profundaĵojn de la tero,
   Kaj al kiu apartenas la altaĵoj de la montoj;
5  Al kiu apartenas la maro, kaj Li ĝin faris,
   Kaj la sekteron Liaj manoj kreis.
6  Venu, ni kliniĝu, ni ĵetu nin teren,
   Ni genuu antaŭ la Eternulo, nia Kreinto.
7  Ĉar Li estas nia Dio,
   Kaj ni estas la popolo de Lia paŝtejo kaj la ŝafoj de Lia
     mano.
   Hodiaŭ, se vi aŭskultas Lian voĉon,
8  Ne obstinigu vian koron, kiel en Meriba,
   Kiel en la tago de Masa en la dezerto,
9  Kiam viaj patroj Min incitis,
   Esploris kaj vidis Mian faron.
10  Kvardek jarojn Mi indignis kontraŭ tiu generacio,
   Kaj Mi diris: Ili estas popolo kun koro malĝusta,
   Kaj ili ne volas koni Miajn vojojn;
11  Tial Mi ĵuris en Mia kolero,
   Ke ili ne venos en Mian ripozejon.

Sekva Ĉapitro →