↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 120

Kanto de suprenirado.

1  Al la Eternulo mi vokis en mia sufero,
   Kaj Li aŭskultis min.
2  Ho Eternulo, savu mian animon de mensoga parolo,
   De falsa lango.
3  Kion Li donos al vi,
   Kaj kion Li alportos al vi, ho falsa lango?
4  Akrajn sagojn de fortulo
   Kun karboj genistaj.
5  Ve al mi, ke mi gastas en Meŝeĥ,
   Ke mi loĝas inter la tendoj de Kedar!
6  Tro longe loĝis mia animo
   Inter malamantoj de paco.
7  Mi estas pacema;
   Sed kiam mi ekparolas, ili komencas militon.

Sekva Ĉapitro →