↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Jona

Ĉapitro 2

1 Kaj Jona ekpreĝis al la Eternulo, sia Dio, el la interno de la
fiŝo. 2 Kaj li diris:

   Kiam mi suferis, mi vokis al la Eternulo,
   Kaj Li respondis al mi;
   El la ventro de Ŝeol mi kriis,
   Kaj Vi aŭskultis mian voĉon.
3  Vi ĵetis min en la profundegon, en la internon de la maro,
   Kaj fluego min ĉirkaŭis;
   Ĉiuj Viaj ondegoj kaj ondoj iris super min.
4  Kaj mi pensis: Mi estas forpuŝita de antaŭ Viaj okuloj;
   Tamen mi rigardos ankoraŭ Vian sanktan templon.
5  Ĉirkaŭis min akvo ĝis la animo;
   Abismo min ĉirkaŭis;
   Junko kovris mian kapon.
6  Mi falis malsupren ĝis la fundamento de la montoj;
   La tero baris min por ĉiam per siaj rigliloj;
   Sed Vi, ho Eternulo, mia Dio, elirigis mian vivon el la
     pereo.
7  Kiam mia animo senfortiĝis en mi, mi rememoris la Eternulon;
   Kaj mia preĝo alvenis al Vi en Vian sanktan templon.
8  Tiuj, kiuj servas al vantaĵoj,
   Senigas sin je favorkoreco.
9  Sed mi kun danka voĉo alportos al Vi oferon;
   Kion mi promesis, tion mi plenumos;
   Savo estas ĉe la Eternulo.

10 Kaj la Eternulo ordonis al la fiŝo, kaj ĝi elvomis Jonan sur
la sekteron.

Sekva Ĉapitro →