↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

I. Korintanoj

Ĉapitro 4

1 Tiel oni rigardu nin, kiel servantojn de Kristo kaj
administrantojn de la misteroj de Dio. 2 Cetere, ĉi tie estas
postulate ĉe administrantoj, ke oni troviĝu fidela. 3 Sed ĉe mi
estas tre malgrava afero esti juĝata de vi, aŭ per homa juĝo: mi
ja ne juĝas min mem. 4 Ĉar mi scias nenion kontraŭ mi; tamen mi
ne estas pro tio pravigita; sed tiu, kiu juĝas min, estas la
Sinjoro. 5 Tial juĝu nenion antaŭ la tempo, ĝis venos la Sinjoro,
kiu enlumigos la kaŝitaĵojn de la mallumo kaj klarigos la
intencojn de la koroj; kaj tiam ĉiu ricevos de Dio sian propran
laŭdon.

6 Tion do, fratoj, mi alifigure rilatigis al mi kaj Apolos pro
vi; por ke vi en ni lernu ne preterpasi la skribitaĵojn; por ke
neniu el vi bloveŝvelu por unu kontraŭ la alia. 7 Ĉar kiu vin
diferencigas? kaj kion vi havas, kion vi ne ricevis? sed se vi
ĝin ricevis, kial vi fanfaronas, kvazaŭ vi ĝin ne ricevus? 8 Jam
vi estas plenigitaj, jam vi riĉiĝis, vi reĝis sen ni; kaj mi ja
volus, ke vi efektive reĝu, por ke ni ankaŭ reĝu kun vi. 9 Ĉar
ŝajnas al mi, ke Dio elmetis nin, la apostolojn, la plej lastajn,
kiel mortkondamnitajn; ĉar ni fariĝis spektaklo al la mondo kaj
al anĝeloj kaj al homoj. 10 Ni estas malsaĝuloj pro Kristo, sed
vi estas saĝaj en Kristo; ni estas malfortaj, sed vi estas
fortaj; vi estas gloraj, sed ni estas senhonoraj. 11 Eĉ ĝis la
nuna horo ni malsatas kaj soifas, kaj ni estas nudaj, kaj ni
estas batataj kaj senhejmaj; 12 kaj ni penadas, laborante per
niaj propraj manoj; insultate, ni benas; persekutate, ni eltenas;
13 kalumniate, ni petegas; ni fariĝas kiel la balaaĵo de la
mondo, la forĵetaĵo de ĉio, eĉ ĝis nun.

14 Ne por hontigi vin mi tion skribas, sed, kiel miajn amatajn
filojn, por admoni vin. 15 Ĉar kvankam vi eĉ havus dek mil
pedagogojn en Kristo, tamen vi havas ne multajn patrojn; ĉar en
Kristo Jesuo mi naskigis vin per la evangelio. 16 Mi do petegas
vin, estu imitantoj de mi. 17 Pro tio mi sendis al vi Timoteon,
kiu estas mia amata kaj fidela filo en la Sinjoro, kaj kiu vin
memorigos pri miaj vojoj en Kristo, ĝuste kiel mi instruas ĉie en
ĉiu eklezio. 18 Kelkaj bloveŝvelas, kvazaŭ mi ne venus al vi. 19
Sed mi venos al vi baldaŭ, se la Sinjoro tion volos; kaj mi
ekscios, ne la parolon de la bloveŝvelintoj, sed la potencon. 20
Ĉar la regno de Dio estas ne en parolo, sed en potenco. 21 Kion
vi volas? ĉu kun vergo mi venu al vi, aŭ en amo kaj en spirito de
humileco?

Sekva Ĉapitro →