↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

I. Timoteo

Ĉapitro 4

1 Sed la Spirito klare diras, ke en la venontaj tempoj kelkaj
defalos de la fido, atentante delogantajn spiritojn kaj
doktrinojn de demonoj, 2 per la hipokriteco de trompantoj, kiuj
havas la konsciencon kaŭterizitan kvazaŭ per brule varmega fero,
3 admonante ne edziĝi, kaj deteni sin de manĝaĵoj, kiujn Dio
kreis por ke ili estu danke ricevitaj de tiuj, kiuj kredas kaj
scias la veron. 4 Ĉar ĉiu kreitaĵo de Dio estas bona, kaj nenio
devas esti forĵetita, se oni ĝin ricevas kun dankesprimo, 5 ĉar
ĝi estas sanktigita per la parolo de Dio kaj per preĝo.

6 Se vi memorigos la fratojn pri tio, vi estos bona servanto de
Kristo Jesuo, nutrita per la vortoj de la fido kaj de la bona
doktrino, kiun vi jam sekvis; 7 sed forrifuzu profanajn kaj
avinajn fabelojn. Kaj ekzercu vin al pieco; 8 ĉar korpa ekzercado
malmulte utilas; sed pieco utilas al ĉio, havante promeson pri la
nuna vivo kaj pri la estonta. 9 Fidinda estas la diro, kaj inda
je plena akcepto. 10 Ĉar por tio ni laboras kaj batalas, ĉar ni
apogas nian esperon sur la vivantan Dion, kiu estas la Savanto de
ĉiuj homoj, precipe de la kredantoj. 11 Tion ordonu kaj instruu.
12 Neniu malestimu vian junecon, sed vi estu ekzemplo al la
kredantoj, per parolo, per konduto, per amo, per fido, per
ĉasteco. 13 Ĝis mi venos, atentu legadon, konsilon, instruadon.
14 Ne malŝatu la donacon, kiu estas en vi, donita al vi per
profetado, kun la surmetado de la manoj de la presbiteraro. 15
Estu diligenta pri tiuj aferoj; dediĉu vin al ili, por ke via
progreso evidentiĝu al ĉiuj. 16 Zorgu pri vi mem kaj pri via
instruo. Persistu en tio; ĉar, tion farante, vi savos vin mem,
kaj tiujn, kiuj vin aŭskultas.

Sekva Ĉapitro →