↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 3

Psalmo de David, kiam li forkuris de sia filo Abŝalom.

1  Ho Eternulo, kiel multaj estas miaj premantoj,
   Multaj leviĝis kontraŭ mi!
2  Multaj diradas pri mia animo:
   Ne ekzistas por li savo de Dio.            Sela.
3  Sed Vi, ho Eternulo, estas ŝildo por mi,
   Mia honoro kaj levanto de mia kapo.
4  Per mia voĉo mi vokas al la Eternulo,
   Kaj Li respondas al mi de Sia sankta monto.      Sela.
5  Mi kuŝiĝas kaj endormiĝas,
   Kaj mi vekiĝas, ĉar la Eternulo min subtenas.
6  Mi ne timas miriadojn da kontraŭuloj,
   Kiuj estas ĉirkaŭ mi.
7  Leviĝu, ho Eternulo, savu min, mia Dio;
   Ĉar Vi frapis al ĉiuj miaj malamikoj la vangojn,
   La dentojn de la malpiuloj Vi frakasis.
8  Ĉe la Eternulo estas la savo;
   Super Via popolo estu Via beno.            Sela.

Sekva Ĉapitro →