↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 4

Al la ĥorestro. Por kordaj instrumentoj. Psalmo de David.

1  Kiam mi vokas, respondu al mi, justa mia Dio!
   En premo Vi liberigas min;
   Korfavoru min, kaj aŭskultu mian preĝon.
2  Homidoj, ĝis kiam mia honoro estos malhonorata?
   Ĝis kiam vi amos vantaĵon kaj celos malveron?     Sela.
3  Sciu do, ke la Eternulo apartigis la piulon por Si;
   La Eternulo aŭdas, kiam mi vokas al Li.
4  Tremu, kaj ne peku;
   Meditu en viaj koroj, sur viaj kuŝejoj, kaj estu
     fortikanimaj.                   Sela.
5  Oferdonu oferojn piajn,
   Kaj fidu la Eternulon.
6  Multaj diradas: Kiu montros al ni bonon?
   Direktu sur nin la lumon de Via vizaĝo, ho Eternulo!
7  Vi metis ĝojon en mian koron, pli ol dum ilia greno kaj ilia
     mosto plimultiĝas.
8  Pace mi kuŝiĝas kaj tuj endormiĝas;
   Ĉar Vi, ho Eternulo, loĝigas min sola en sendanĝereco.

Sekva Ĉapitro →