↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 11

Al la ĥorestro. De David.

1  Ĉe la Eternulo mi rifuĝas.
   Kial vi diras al mia animo:
   Flugu kiel birdo sur vian monton?
2  Ĉar jen la malbonuloj streĉis pafarkon,
   Almetis sagon sian al la tendeno,
   Por pafi kaŝe kontraŭ la honestajn korojn.
3  Kiam la fundamentoj estas detruitaj,
   Kion povas fari la justulo?
4  La Eternulo estas en Sia sankta templo;
   La trono de la Eternulo estas en la ĉielo;
   Liaj okuloj vidas, Liaj palpebroj esploras la homidojn.
5  La Eternulo elprovas justulon;
   Sed malpiulon kaj perfortemulon Lia animo malamas.
6  Sur la malpiulojn Li pluvigos brulantajn karbojn, fajron kaj
     sulfuron;
   Brula vento estos kaliko, destinita por ili.
7  Ĉar la Eternulo estas justa, Li amas justecon;
   La piulo vidos Lian vizaĝon.

Sekva Ĉapitro →