↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 12

Al la ĥorestro. Por basuloj. Psalmo de David.

1  Helpu, ho Eternulo, ĉar malaperis piuloj
   Kaj maloftiĝis fideluloj inter la homidoj.
2  Malveron ili parolas unuj al aliaj,
   Vortojn flatajn el koro hipokrita.
3  La Eternulo ekstermu ĉiun flatan buŝon
   Kaj langon fanfaronantan,
4  Tiujn, kiuj diras: Per nia lango ni venkos,
   Nia buŝo estas kun ni; kiu estas sinjoro super ni?
5  Ĉar prematoj estas ruinigataj kaj malfeliĉuloj ĝemas,
   Tial nun Mi Min levos, diras la Eternulo;
   Mi donos savon al tiuj, kiuj sopiras pri ĝi.
6  La paroloj de la Eternulo estas paroloj puraj,
   Arĝento, purigita en tera fandujo kaj sepfoje refandita.
7  Vi, ho Eternulo, konservos ilin,
   Vi gardos nin kontraŭ ĉi tiu generacio por eterne.
8  Ĉirkaŭe aperas multe da malpiuloj,
   Kiam malnobleco altiĝas inter la homidoj.

Sekva Ĉapitro →