↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 16

Verko de David.

1  Gardu min, ho Dio, ĉar mi rifuĝas ĉe Vi.
2  Mi diris al la Eternulo: Vi estas mia Sinjoro;
   Mi ne havas alian bonon krom Vi.
3  Al la sanktuloj, kiuj estas sur la tero,
   Kaj al la majestuloj iras mia tuta deziro.
4  Multiĝos la malĝojoj de tiuj, kiuj sekvis alian;
   Mi ne verŝos iliajn sangajn verŝoferojn
   Kaj ne metos iliajn nomojn en mian buŝon.
5  La Eternulo estas mia sorta parto kaj kaliko;
   Vi subtenas mian sorton.
6  Loto agrabla trafis min,
   Ĉarma estas mia heredo.
7  Mi gloras la Eternulon, kiu konsilas min;
   Eĉ en la nokto instruas min mia internaĵo.
8  Ĉiam mi vidas la Eternulon antaŭ mi;
   Ĉar Li estas ĉe mia dekstra mano, mi ne falos.
9  Tial ĝojas mia koro, raviĝas mia animo;
   Eĉ mia karno ripozas senzorge.
10  Ĉar Vi ne lasos mian animon al Ŝeol;
   Vi ne permesos, ke Via sanktulo forputru.
11  Vi konigos al mi la vojon de la vivo;
   Multe da ĝojoj estas antaŭ Vi,
   Ĉarmoj estas en Via dekstra mano eterne.

Sekva Ĉapitro →