↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 15

Psalmo de David.

1  Ho Eternulo, kiu povas gasti en Via tendo?
   Kiu povas loĝi sur Via sankta monto?
2  Tiu, kiu vivas honeste, agas juste,
   Kaj parolas veron el sia koro;
3  Kiu ne kalumnias per sia lango,
   Ne faras malbonon al sia kunulo,
   Kaj ne ĵetas malhonoron sur sian proksimulon;
4  Kiu abomenas malnoblulon
   Kaj estimas la respektantojn de la Eternulo,
   Kiu faris ĵuron malprofite por si kaj ĝin ne rompas;
5  Kiu sian monon ne donas procentege,
   Kaj subaĉetajn donacojn kontraŭ senkulpulo ne akceptas.
   Kiu tiel agas, tiu neniam falos.

Sekva Ĉapitro →