↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 23

Psalmo de David.

1  La Eternulo estas mia paŝtisto; mi mankon ne havos.
2  Sur verdaj herbejoj Li ripozigas min,
   Apud trankvilaj akvoj Li kondukas min.
3  Li kvietigas mian animon;
   Li kondukas min laŭ vojo de la vero, pro Sia nomo.
4  Eĉ kiam mi iros tra valo de densa mallumo,
   Mi ne timos malbonon, ĉar Vi estas kun mi;
   Via bastono kaj apogiĝilo trankviligos min.
5  Vi kovras por mi tablon antaŭ miaj malamikoj;
   Vi ŝmiris per oleo mian kapon, mia pokalo estas plenigita.
6  Nur bono kaj favoro sekvos min en la daŭro de mia tuta vivo;
   Kaj mi restos en la domo de la Eternulo eterne.

Sekva Ĉapitro →