↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 24

Psalmo de David.

1  Al la Eternulo apartenas la tero, kaj ĉio, kio ĝin plenigas,
   La mondo kaj ĉiuj ĝiaj loĝantoj.
2  Ĉar Li sur la maroj ĝin fondis
   Kaj sur la akvoj ĝin fortikigis.
3  Kiu supreniros sur la monton de la Eternulo?
   Kaj kiu staros ĉe Lia sankta loko?
4  Tiu, kiu havas purajn manojn kaj senmakulan koron,
   Kiu ne fordonis sian animon al malvero
   Kaj ne ĵuras trompe.
5  Li ricevos benon de la Eternulo,
   Kaj bonfarojn de Dio, lia savanto.
6  Tio estas la gento de Liaj adorantoj,
   De la serĉantoj de Via vizaĝo, ho Dio de Jakob.    Sela.

7  Levu, pordegoj, viajn kapojn;
   Kaj leviĝu, pordoj antikvaj,
   Por ke eniru la Reĝo de gloro.
8  Kiu estas tiu Reĝo de gloro?
   La Eternulo forta kaj potenca,
   La Eternulo, la potenculo de milito.
9  Levu, pordegoj, viajn kapojn;
   Kaj leviĝu, pordoj antikvaj,
   Por ke eniru la Reĝo de gloro.
10  Kiu estas tiu Reĝo de gloro?
   La Eternulo Cebaot,
   Li estas la Reĝo de gloro.               Sela.

Sekva Ĉapitro →