↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 42

Al la ĥorestro. Instruo de la Koraĥidoj.

1  Kiel cervo sopiras al fluanta akvo,
   Tiel mia animo sopiras al Vi, ho Dio.
2  Mia animo soifas Dion, la vivantan Dion;
   Kiam mi venos kaj aperos antaŭ la vizaĝo de Dio?
3  Miaj larmoj fariĝis mia pano tage kaj nokte,
   Ĉar oni diras al mi ĉiutage: Kie estas via Dio?
4  Elverŝiĝas mia animo, kiam mi rememoras,
   Kiel mi iradis kun la granda homamaso, kaj kondukis ĝin en
     la domon de Dio,
   Ĉe laŭta kantado kaj glorado de festanta amaso.
5  Kial vi malĝojas, ho mia animo?
   Kaj kial vi konsterniĝas en mi?
   Esperu al Dio;
   Ĉar ankoraŭ mi dankos Lin,
   La savanton de mia vizaĝo kaj mian Dion.

6  Malĝojas en mi mia animo;
   Tial mi rememoras pri Vi en la lando de Jordan kaj Ĥermon,
   Sur la monto Micar.
7  Abismo resonas al abismo per la bruo de Viaj falakvoj;
   Ĉiuj Viaj akvoj kaj ondoj pasis super mi.
8  En la tago la Eternulo aperigas al mi Sian bonecon,
   Kaj en la nokto mi havas kanton al Li,
   Preĝon al la Dio de mia vivo.
9  Mi diras al Dio, mia Roko: Kial Vi min forgesis?
   Kial mi iradas malgaja pro la premado de la malamiko?
10  Kvazaŭ dispremante miajn ostojn, mokas min miaj malamikoj,
   Dirante al mi ĉiutage: Kie estas via Dio?
11  Kial vi malĝojas, ho mia animo?
   Kaj kial vi konsterniĝas en mi?
   Esperu al Dio;
   Ĉar ankoraŭ mi dankos Lin,
   La savanton de mia vizaĝo kaj mian Dion.

Sekva Ĉapitro →