↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 43

1  Juĝu min, ho Dio, kaj defendu mian aferon kontraŭ popolo
     nepia;
   De homo malverema kaj maljusta savu min.
2  Ĉar Vi estas la Dio de mia forto; kial Vi forpuŝis min?
   Kial mi iradas malĝoja pro la premado de la malamiko?
3  Sendu Vian lumon kaj Vian veron, ke ili min gvidu,
   Ke ili alvenigu min al Via sankta monto kaj al Via loĝejo.
4  Kaj mi venos al la altaro de Dio,
   Al la Dio de mia ĝojo kaj ĝuo;
   Kaj mi gloros Vin per harpo, ho Dio, mia Dio.
5  Kial vi malĝojas, ho mia animo?
   Kaj kial vi konsterniĝas en mi?
   Esperu al Dio;
   Ĉar ankoraŭ mi dankos Lin,
   La savanton de mia vizaĝo kaj mian Dion.

Sekva Ĉapitro →