↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 45

Al la ĥorestro. Por ŝoŝanoj. Instrua ama kanto de la Koraĥidoj.

1  Mia koro pleniĝis per bona temo;
   Mi kantos pri reĝo;
   Mia lango estas kiel plumo de lerta skribisto.
2  Vi estas la plej bela el la homidoj;
   Ĉarmo estas sur viaj lipoj;
   Tial Dio benis vin por ĉiam.
3  Zonu vian lumbon per glavo,
   Vi, forta per via majesteco kaj beleco.
4  Kaj en via beleco prosperu, forrajdu por la vero,
   Por justeco al la humiluloj;
   Kaj via dekstra mano montros miraklojn.
5  Viaj sagoj estas akraj;
   Kaj, faligante antaŭ vi la popolojn,
   Ili penetros en la koron de la malamikoj de la reĝo.
6  Via trono estas Dia trono por ĉiam kaj eterne;
   La sceptro de via regno estas sceptro de justeco.
7  Vi amas virton kaj malamas malvirton;
   Tial Dio, via Dio, oleis vin per oleo de ĝojo pli ol viajn
     kamaradojn.
8  De mirho, aloo, kaj kasio odoras ĉiuj viaj vestoj;
   En palacoj eburaj ĝojigas vin muziko.
9  Reĝidinoj estas inter viaj karulinoj;
   Ĉe via dekstra flanko staras edzino en Ofira oro.
10  Aŭdu, filino, rigardu, kaj klinu vian orelon,
   Kaj forgesu vian popolon kaj la domon de via patro;
11  Kaj kiam la reĝo deziros vian belecon,
   Ĉar li estas via sinjoro, tiam vi kliniĝu antaŭ li.
12  Kaj la filino de Tiro venos al vi kun donacoj;
   Petegos antaŭ vi la riĉuloj de la popolo.
13  En sia plena ornamo estas interne la reĝidino;
   El ora teksaĵo estas ŝia vesto.
14  En broditaj vestoj ŝi estas kondukata al la reĝo;
   Post ŝi estas kondukataj al vi knabinoj, ŝiaj koleginoj.
15  Ili estas kondukataj kun ĝojo kaj kantoj;
   Ili eniras en la palacon de la reĝo.
16  Anstataŭ viaj patroj estos viaj filoj;
   Vi faros ilin princoj sur la tuta tero.
17  Mi memorigos vian nomon de generacio al generacio;
   Tial gloros vin popoloj ĉiam kaj eterne.

Sekva Ĉapitro →