↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 46

Al la ĥorestro. De la Koraĥidoj. Por sopranuloj. Kanto.

1  Dio estas por ni rifuĝejo kaj forto,
   Helpo en mizeroj, rapide trovata.
2  Tial ni ne timas, eĉ se pereus la tero
   Kaj la montoj falus en la internon de la maroj.
3  Bruu, bolu Liaj akvoj,
   Tremu la montoj de ilia fiera ondado.         Sela.

4  Estas rivero, kies torentoj ĝojigas la urbon de Dio,
   La sanktan loĝejon de la Plejaltulo.
5  Dio estas en ĝia mezo, ĝi ne ŝanceliĝos;
   Dio ĝin helpas en frua mateno.
6  Ekbruis popoloj, ekŝanceliĝis regnoj;
   Li sonigis Sian voĉon, kaj la tero fandiĝis.
7  La Eternulo Cebaot estas kun ni;
   Nia defendo estas la Dio de Jakob.           Sela.

8  Iru, rigardu la farojn de la Eternulo,
   Kiu faris detruojn sur la tero,
9  Kiu ĉesigas militojn ĝis la fino de la tero,
   Rompas pafarkon, rompas ponardegon,
   Forbruligas veturilojn per fajro.
10  Cedu, kaj sciu, ke Mi estas Dio;
   Mi estas glora inter la popoloj, Mi estas glora sur la tero.
11  La Eternulo Cebaot estas kun ni;
   Nia defendo estas la Dio de Jakob.           Sela.

Sekva Ĉapitro →