↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 47

Al la ĥorestro. De la Koraĥidoj. Psalmo.

1  Ĉiuj popoloj, plaŭdu per la manoj,
   Kriu al Dio per voĉo de kanto.
2  Ĉar la Eternulo Plejalta estas timinda;
   Li estas granda Reĝo super la tuta tero.
3  Li subigas al ni popolojn
   Kaj metas gentojn sub niajn piedojn.
4  Li elektas por ni nian heredon,
   La majeston de Jakob, kiun Li amas.          Sela.
5  Dio supreniras ĉe sonoj de ĝojo,
   La Eternulo ĉe trumpetado.
6  Kantu al Dio, kantu!
   Kantu al nia Reĝo, kantu!
7  Ĉar Dio estas la Reĝo de la tuta tero:
   Kantu edifan kanton!
8  Dio reĝas super la popoloj;
   Dio sidas sur Sia sankta trono.
9  La princoj de la popoloj kolektiĝis,
   La popolo de la Dio de Abraham;
   Ĉar al Dio apartenas la ŝildoj de la tero;
   Li estas tre alta.

Sekva Ĉapitro →