↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 52

Al la ĥorestro. Instruo de David, kiam venis Doeg, la Edomido,
kaj raportis al Saul, kaj diris al li: David venis en la domon de
Aĥimeleĥ.

1  Kial vi fanfaronas pro malbono, ho tirano?
   La boneco de Dio estas ĉiama.
2  Pereon intencas via lango,
   Kiel akrigita razilo ĝi tranĉas malicon.
3  Vi pli amas malbonon, ol bonon;
   Pli mensogi, ol diri veron.              Sela.
4  Vi amas ĉian parolon pereigan,
   Parolon malican.
5  Tial Dio pereigos vin por ĉiam,
   Elŝiros vin el via tendo,
   Kaj elĵetos vin el la lando de la vivantoj.      Sela.
6  Kaj virtuloj vidos kaj ektimos,
   Kaj pri li ili ridos, dirante:
7  Jen estas la viro, kiu ne en Dio vidis sian forton,
   Sed fidis sian grandan riĉecon,
   Sentis sin forta per sia malbonpovado.
8  Kaj mi, kiel verda olivarbo en la domo de Dio,
   Fidas la bonecon de Dio ĉiam kaj eterne.
9  Mi dankos Vin eterne por tio, kion Vi faris,
   Kaj mi esperos al Via nomo, ĉar Vi estas bona por Viaj
     fideluloj.

Sekva Ĉapitro →