↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 53

Al la ĥorestro. Por maĥalato. Instruo de David.

1  La sensaĝulo diris en sia koro: Dio ne ekzistas.
   Ili sentaŭgiĝis, kaj abomeniĝis en la malvirto;
   Ekzistas neniu, kiu faras bonon.
2  Dio el la ĉielo ekrigardis la homidojn,
   Por vidi, ĉu ekzistas prudentulo, kiu serĉas Dion.
3  Ĉiu devojiĝis, ĉiuj malvirtiĝis;
   Ekzistas neniu, faranta bonon, ne ekzistas eĉ unu.
4  Ĉu ne prudentiĝos tiuj, kiuj faras malbonon,
   Kiuj manĝas mian popolon, kiel oni manĝas panon,
   Kaj kiuj ne vokas al Dio?
5  Tie ili forte ektimis, kie timindaĵo ne ekzistis;
   Ĉar Dio disĵetis la ostojn de tiuj, kiuj vin sieĝas;
   Vi hontigis ilin, ĉar Dio ilin forpuŝis.
6  Ho, ke venu el Cion savo al Izrael!
   Kiam Dio revenigos Sian forkaptitan popolon,
   Tiam triumfos Jakob kaj ĝojos Izrael.

Sekva Ĉapitro →