↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 54

Al la ĥorestro. Por kordaj instrumentoj. Instruo de David, kiam
venis la Zifanoj, kaj diris al Saul: Jen David kaŝiĝas ĉe ni.

1  Ho Dio, per Via nomo helpu min,
   Kaj per Via forto donu al mi justecon.
2  Ho Dio, aŭskultu mian preĝon,
   Atentu la vortojn de mia buŝo.
3  Ĉar fremduloj leviĝis kontraŭ mi,
   Kaj fortuloj serĉas mian animon;
   Ili ne havas Dion antaŭ si.              Sela.
4  Jen Dio estas mia helpanto,
   Mia Sinjoro estas subtenanto de mia animo.
5  Li returnos la malbonon al miaj malamikoj:
   Laŭ Via vereco ekstermu ilin.
6  Kun volonteco mi faros al Vi oferdonon,
   Mi gloros Vian nomon, ho Eternulo, ĉar ĝi estas bona;
7  Ĉar de ĉiuj suferoj Li savis min,
   Kaj venĝon sur miaj malamikoj vidas mia okulo.

Sekva Ĉapitro →