↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 57

Al la ĥorestro. Por Al-taŝĥet. Verko de David, kiam li forkuris
de Saul en la kavernon.

1  Korfavoru min, ho Dio, korfavoru min;
   Ĉar ĉe Vi rifuĝas mia animo,
   Kaj sub la ombro de Viaj flugiloj mi min kaŝas,
   Ĝis pasos la mizeroj.
2  Mi vokas al Dio Plejalta,
   Al Dio, kiu decidas pri mi.
3  Li sendu el la ĉielo kaj helpu min,
   Li, kiu hontigas miajn persekutanton;         Sela.
   Dio sendu Sian favoron kaj Sian veron.
4  Mia animo estas inter leonoj;
   Mi kuŝas inter homidoj avidaj, kies dentoj estas ponardegoj
     kaj sagoj,
   Kaj kies lango estas akra glavo.
5  Altiĝu super la ĉielo, ho Dio;
   Via gloro estu super la tuta tero.

6  Reton ili metis antaŭ miaj piedoj;
   Ili premis mian animon;
   Ili fosis antaŭ mi foson,
   Sed ili mem falis en ĝin.               Sela.
7  Fortika estas mia koro, ho Dio, fortika estas mia koro;
   Mi kantos kaj gloros.
8  Vekiĝu, mia honoro, vekiĝu, psaltero kaj harpo;
   Mi vekos la matenan ĉielruĝon.
9  Mi gloros Vin, ho mia Sinjoro, inter la popoloj;
   Mi prikantos Vin inter la gentoj.
10  Ĉar granda ĝis la ĉielo estas Via boneco,
   Kaj ĝis la nuboj estas Via vero.
11  Altiĝu super la ĉielo, ho Dio;
   Via gloro estu super la tuta tero.

Sekva Ĉapitro →