↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 58

Al la ĥorestro. Por Al-taŝĥet. Verko de David.

1  Ĉu efektive vi parolas veron, vi potenculoj?
   Ĉu vi juste juĝas, homidoj?
2  Kontraŭe, en la koro vi faras krimaĵojn,
   Sur la tero vi pesas per manoj rabemaj.
3  De la momento de sia naskiĝo la malvirtuloj devojiĝis;
   De el la ventro de sia patrino la mensogantoj ekeraris.
4  Ilia veneno estas simila al la veneno de serpento,
   De surda aspido, kiu ŝtopas sian orelon,
5  Kiu ne aŭskultas la vortojn de sorĉistoj,
   Kiel ajn lertaj en sia arto.
6  Ho Dio, frakasu iliajn dentojn en ilia buŝo;
   Frakasu la makzelojn de la junaj leonoj, ho Eternulo!
7  Ili forverŝiĝu kiel akvo, kiu malaperas;
   Kiam Li ĵetos Siajn sagojn, ili estu kiel buĉitaj.
8  Kiel limako konsumiĝanta ili malaperu,
   Kiel abortaĵo virina, kiu ne vidis la sunon;
9  Antaŭ ol viaj kaldronoj eksentos la dornojn,
   Ilin vivajn kaj freŝajn pereigu la ventego.
10  Ĝojos la virtulo, kiam li vidos venĝon;
   Li lavos siajn piedojn en la sango de la malvirtulo.
11  Kaj la homoj diros: Ekzistas rekompenco por la virtulo,
   Ekzistas Dio, juĝanto sur la tero.

Sekva Ĉapitro →