↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 63

Psalmo de David, kiam li estis en la dezerto de Judujo.

1  Ho Dio, mia Dio, Vin mi fervore serĉas;
   Soifas pri Vi mia animo, sopiras pri Vi mia karno,
   En lando seka, sensuka, kaj senakva.
2  Mi volus vidi Vin en Via sanktejo,
   Vidi Vian forton kaj gloron.
3  Ĉar Via favoro estas pli bona ol vivo;
   Miaj lipoj Vin gloras.
4  Tiel mi Vin gloradus en la daŭro de mia vivo,
   Levadus miajn manojn pro Via nomo.
5  Kvazaŭ de graso kaj oleo satiĝus mia animo,
   Kaj per vortoj de kanto Vin gloradus mia buŝo.
6  Kiam mi rememoras Vin sur mia lito,
   En ĉiuj partoj de la nokto mi meditas pri Vi.
7  Ĉar Vi estis por mi helpo,
   Kaj en la ombro de Viaj flugiloj mi ĝojas.
8  Mia animo algluiĝis al Vi;
   Min subtenas Via dekstra mano.
9  Kaj tiuj, kiuj penas pereigi mian animon,
   Iros en la profundon subteran.
10  Ili estos mortigitaj per glavo,
   Fariĝos akiro de vulpoj.
11  Kaj la reĝo ĝojos per Dio;
   Triumfos ĉiu, kiu ĵuras al Li;
   Ĉar ŝtopiĝos la buŝo de tiuj, kiuj parolas malveron.

Sekva Ĉapitro →