↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 64

Al la ĥorestro. Psalmo de David.

1  Aŭdu, ho Dio, mian krion en mia malĝojo;
   De la teruro pri malamiko gardu mian vivon.
2  Ŝirmu min kontraŭ la konspiro de maliculoj,
   Kontraŭ la amaso de krimuloj,
3  Kiuj akrigis sian langon kiel glavon,
   Direktis vortojn maldolĉajn, kvazaŭ siajn sagojn,
4  Por pafi kaŝe kontraŭ senkulpulon;
   Subite ili pafas kontraŭ lin kaj ne timas.
5  Ili fortikigas sin en malbona intenco,
   Ili konsiliĝas, por meti sekrete retojn;
   Ili diras: Kiu ilin vidos?
6  Ili elpensas krimojn, kaŝas ilin tre zorge interne en si,
   En la profundeco de la koro.
7  Sed Dio pafos kontraŭ ilin;
   Per sago subita ili estos frapitaj.
8  Kaj ili falos per sia propra lango;
   Ĉiuj, kiuj ilin vidos, balancos la kapon.
9  Kaj ektimos ĉiuj homoj,
   Kaj ili rakontos la agon de Dio
   Kaj komprenos Liajn farojn.
10  La virtulo ĝojos per la Eternulo, kaj fidos Lin;
   Kaj triumfos ĉiuj, kiuj havas pian koron.

Sekva Ĉapitro →