↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 98

Psalmo.

1  Kantu al la Eternulo novan kanton,
   Ĉar miraklojn Li faris;
   Helpis Lin Lia dekstra mano kaj Lia sankta brako.
2  La Eternulo aperigis Sian savon;
   Antaŭ la okuloj de la popoloj Li malkaŝis Sian justecon.
3  Li memoras Sian bonecon kaj Sian fidelecon al la domo de
     Izrael.
   Vidis ĉiuj finoj de la tero la helpon de nia Dio.
4  Ĝoje kriu al la Eternulo la tuta tero;
   Kantu, gloru, kaj muziku.
5  Muziku al la Eternulo per harpo,
   Per harpo kaj per sonoj de psalmo.
6  Per trumpetoj kaj per sono de korno
   Ĝoje kriu antaŭ la Reĝo, la Eternulo.
7  Bruu la maro, kaj ĉio, kio ĝin plenigas,
   La mondo kaj ĝiaj loĝantoj.
8  La riveroj plaŭdu per la manoj,
   La montoj kune kantu ĝoje,
9  Antaŭ la Eternulo, ĉar Li venas, por juĝi la teron;
   Li juĝos la mondon kun justeco kaj la popolojn kun vereco.

Sekva Ĉapitro →