↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 99

1  La Eternulo reĝas, tremas la popoloj;
   Li sidas sur keruboj, ŝanceliĝas la tero.
2  La Eternulo estas granda en Cion,
   Kaj Li estas alte super ĉiuj popoloj.
3  Oni gloru Vian grandan kaj timindan nomon:
   Li estas sankta.

4  Kaj la forton de la reĝo, kiu amas justecon,
   Vi fortikigis en praveco;
   Juĝon kaj justecon en Jakob Vi aranĝis.
5  Altigu la Eternulon, nian Dion,
   Kaj kliniĝu antaŭ la benketo de Liaj piedoj:
   Li estas sankta.

6  Moseo kaj Aaron estas inter Liaj pastroj,
   Kaj Samuel estas inter tiuj, kiuj vokas Lian nomon;
   Ili vokis al la Eternulo, kaj Li ilin aŭskultis.
7  El nuba kolono Li parolis al ili;
   Ili observis Liajn regulojn, kaj la leĝon, kiun Li donis al
     ili.
8  Ho Eternulo, nia Dio, Vi ilin aŭskultis;
   Vi estis por ili Dio pardonanta, kvankam venĝanto por iliaj
     faroj.
9  Altigu la Eternulon, nian Dion,
   Kaj kliniĝu antaŭ Lia sankta monto;
   Ĉar sankta estas la Eternulo, nia Dio.

Sekva Ĉapitro →