↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 110

Psalmo de David.

1  La Eternulo diris al mia sinjoro: Sidu dekstre de Mi,
   Ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.
2  La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion:
   Regu inter viaj malamikoj.
3  En la tago de via potenco via popolo volonte sin donas al vi
     en sankta ornamo.
   De la komenco de matenruĝo aliĝas al vi la roso de via
     junularo.
4  La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos;
   Vi estas pastro por ĉiam,
   Laŭ la maniero de Melkicedek.
5  La Sinjoro ĉe via dekstra flanko
   Frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.
6  Li juĝos inter la popoloj, inter plene da kadavroj;
   Li frakasos la ĉefon de granda lando.
7  Li trinkos el rivero sur la vojo;
   Tial li levos la kapon.

Sekva Ĉapitro →