↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 111

1  Haleluja!
   Mi gloras la Eternulon per mia tuta koro,
   En rondo de piuloj kaj en kunveno.
2  Grandaj estas la faroj de la Eternulo,
   Serĉataj de ĉiuj, kiuj ilin amas.
3  Bela kaj majesta estas Lia verko,
   Kaj Lia justeco restas eterne.
4  Memorindaj Li faris Siajn miraklojn;
   Kompatema kaj favorkora estas la Eternulo.
5  Li donas manĝon al tiuj, kiuj Lin timas;
   Li memoras eterne Sian interligon.
6  La potencon de Siaj fortoj Li aperigis al Sia popolo,
   Doninte al ili la heredon de gentoj.
7  La faroj de Liaj manoj estas vero kaj justeco;
   Perfektaj estas ĉiuj Liaj ordonoj;
8  Ili estas fortikaj por eterne,
   Faritaj per vero kaj honesto.
9  Liberigon Li sendis al Sia popolo;
   Li aranĝis por ĉiam Sian interligon.
   Sankta kaj respektinda estas Lia nomo.
10  Komenco de saĝeco estas timo antaŭ la Eternulo;
   Bonan prudenton havas ĉiuj plenumantoj.
   Lia gloro restas eterne.

Sekva Ĉapitro →