↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 113

1  Haleluja!
   Gloru, sklavoj de la Eternulo,
   Gloru la nomon de la Eternulo.
2  La nomo de la Eternulo estu benata
   De nun kaj eterne.
3  De la leviĝejo de la suno ĝis ĝia malleviĝejo
   Estas glorata la nomo de la Eternulo.
4  Alte super ĉiuj popoloj estas la Eternulo;
   Super la ĉielo estas Lia gloro.
5  Kiu estas kiel la Eternulo, nia Dio,
   Kiu sidas alte,
6  Kiu kliniĝas por rigardi
   La ĉielon kaj la teron,
7  Kiu el la polvo restarigas mizerulon,
   El la koto levas malriĉulon,
8  Por sidigi lin kun eminentuloj,
   Kun la eminentuloj de lia popolo?
9  Li donas familion al senfruktulino,
   Kaj faras ŝin ĝoja patrino de infanoj.
   Haleluja!

Sekva Ĉapitro →