↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 112

1  Haleluja!
   Bone estas al la homo, kiu timas la Eternulon
   Kaj tre amas Liajn ordonojn.
2  Forta sur la tero estos lia semo;
   La gento de virtuloj estos benita.
3  Bonstato kaj riĉeco estas en lia domo;
   Kaj lia justeco restas eterne.
4  En mallumo leviĝas lumo por la virtulo.
   Li estas kompatema, favorkora, kaj justa.
5  Bone estas al la homo, kiu kompatas kaj pruntedonas,
   Kiu pesas siajn farojn per justeco.
6  Ĉar neniam li falos;
   Virtulo estos memorata eterne.
7  Malbonan famon li ne timos;
   Fortika estas lia koro, ĝi fidas la Eternulon.
8  Senŝanceliĝa estas lia koro;
   Li ne timas, ĝis li vidas la pereon de siaj malamikoj.
9  Li ŝutas kaj donas al la malriĉuloj;
   Lia justeco restas eterne,
   Lia korno altiĝos en honoro.
10  La malvirtulo vidas kaj ĉagreniĝas,
   Kunfrapas la dentojn kaj konsumiĝas.
   La deziro de malvirtuloj pereos.

Sekva Ĉapitro →