↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 124

Kanto de suprenirado. De David.

1  Se la Eternulo ne estus kun ni,
   Diru nun Izrael,
2  Se la Eternulo ne estus kun ni,
   Kiam homoj leviĝis kontraŭ ni:
3  Tiam ili englutus nin vivajn,
   Kiam ekflamis kontraŭ ni ilia kolero;
4  Tiam dronigus nin akvo, torento kovrus nian animon;
5  Tiam kovrus nian animon pereiga akvo.
6  Benata estu la Eternulo,
   Kiu ne fordonis nin kiel rabakiron al iliaj dentoj.
7  Nia animo liberiĝis, kiel birdo el la reto de kaptistoj;
   La reto disŝiriĝis, kaj ni liberiĝis.
8  Nia helpo estas en la nomo de la Eternulo,
   Kiu kreis la ĉielon kaj la teron.

Sekva Ĉapitro →