↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 125

Kanto de suprenirado.

1  Kiuj fidas la Eternulon,
   Tiuj estas kiel la monto Cion,
   Kiu ne ŝanceliĝas, sed restas eterne.
2  Montoj estas ĉirkaŭ Jerusalem,
   Kaj la Eternulo ĉirkaŭas Sian popolon,
   De nun kaj eterne.
3  Ĉar ne kuŝos la sceptro de malvirteco sur la sorto de la
     virtuloj;
   Por ke la virtuloj ne etendu siajn manojn al maljustaĵo.
4  Bonfaru, ho Eternulo, al tiuj,
   Kiuj estas bonaj kaj piaj per sia koro;
5  Sed tiujn, kiuj dekliniĝas al siaj malrektaj vojoj,
   La Eternulo pereigos kune kun la malbonaguloj.
   Paco al Izrael!

Sekva Ĉapitro →