↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 129

Kanto de suprenirado.

1  Multe oni afliktis min de post mia juneco,
   Diras Izrael,
2  Multe oni afliktis min de post mia juneco,
   Sed oni min ne pereigis.
3  Sur mia dorso plugis plugistoj,
   Faris siajn sulkojn longaj.
4  La Eternulo estas justa;
   Li dishakis la ŝnurojn de la malvirtuloj.
5  Hontiĝu kaj turniĝu malantaŭen
   Ĉiuj malamantoj de Cion.
6  Ili estu kiel tegmenta herbo,
   Kiu forvelkas, antaŭ ol oni ĝin elŝiris;
7  Per kiu ne plenigas rikoltanto sian manon
   Nek garbiganto sian baskon.
8  Kaj la preterirantoj ne diros:
   Beno de la Eternulo estu al vi,
   Ni benas vin per la nomo de la Eternulo.

Sekva Ĉapitro →