↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 130

Kanto de suprenirado.

1  El profundo mi vokas Vin, ho Eternulo.
2  Mia Sinjoro, aŭskultu mian voĉon;
   Viaj oreloj atentu la voĉon de mia petego.
3  Se vi, ho Eternulo, kalkulus la pekojn,
   Kiu povus stari, ho mia Sinjoro?
4  Sed Vi estas pardonema,
   Por ke Vi estu respektata.
5  Mi esperis al la Eternulo, esperis mia animo,
   Kaj Lian vorton mi fidis.
6  Mia animo atendas mian Sinjoron pli,
   Ol la gardantoj atendas la matenon,
   La gardantoj la matenon.
7  Izrael fidu la Eternulon;
   Ĉar ĉe la Eternulo estas favorkoreco
   Kaj ĉe Li estas granda liberigo.
8  Kaj Li liberigos Izraelon
   De ĉiuj liaj pekoj.

Sekva Ĉapitro →