↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 136

1  Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona,
   Ĉar eterna estas Lia boneco.
2  Gloru la Dion de la dioj,
   Ĉar eterna estas Lia boneco.
3  Gloru la Sinjoron de la sinjoroj,
   Ĉar eterna estas Lia boneco.
4  La sola faranto de grandaj mirakloj,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
5  Kiu saĝege kreis la ĉielon,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
6  Kiu etendis la teron super la akvo,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
7  Kiu kreis grandajn lumojn,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
8  La sunon, por regi en la tago,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
9  La lunon kaj la stelojn, por regi en la nokto,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
10  Kiu batis Egiptujon en ĝiaj unuenaskitoj,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
11  Kaj elkondukis el ĝia mezo Izraelon,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
12  Per forta mano kaj etendita brako,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
13  Kiu fendis la Ruĝan Maron en du partojn,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
14  Kaj trairigis Izraelon tra ĝi,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
15  Kaj enĵetis Faraonon kaj lian militistaron en la Ruĝan
     Maron,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
16  Kiu kondukis Sian popolon tra la dezerto,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
17  Kiu batis grandajn reĝojn,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
18  Kaj mortigis reĝojn potencajn,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
19  Siĥonon, reĝon de la Amoridoj,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
20  Kaj Ogon, reĝon de Baŝan,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
21  Kaj donis ilian landon kiel heredon,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
22  Heredon al Lia sklavo Izrael,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
23  Kiu rememoris nin, kiam ni estis humiligitaj,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
24  Kaj liberigis nin de niaj premantoj,
   Ĉar eterna estas Lia boneco;
25  Kiu donas panon al ĉiu karno,
   Ĉar eterna estas Lia boneco.
26  Gloru la Dion de la ĉielo,
   Ĉar eterna estas Lia boneco.

Sekva Ĉapitro →