↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 137

1  Apud la riveroj de Babel
   Ni sidis kaj ploris,
   Rememorante Cionon.
2  Sur la salikoj tie
   Ni pendigis niajn harpojn.
3  Ĉar tie niaj kaptintoj postulis de ni kantojn,
   Kaj niaj mokantoj ĝojon, dirante:
   Kantu al ni el la kantoj de Cion.
4  Kiel ni kantos sur fremda tero
   La kanton de la Eternulo?
5  Se mi forgesos vin, ho Jerusalem,
   Tiam forgesiĝu mia dekstra mano;
6  Algluiĝu mia lango al mia palato,
   Se mi vin ne memoros,
   Se mi ne levos Jerusalemon en la supron de miaj ĝojoj.
7  Rememorigu, ho Eternulo, al la filoj de Edom
   La tagon de Jerusalem, kiam ili diris:
   Detruu, detruu ĝis ĝia fundamento.
8  Ho ruinigema filino de Babel!
   Bone estos al tiu,
   Kiu repagos al vi por la faro, kiun vi faris al ni.
9  Bone estos al tiu,
   Kiu prenos kaj frakasos viajn infanetojn sur ŝtono.

Sekva Ĉapitro →