↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 138

De David.

1  Mi gloras Vin el mia tuta koro;
   Antaŭ la dioj mi Vin prikantas.
2  Mi kliniĝas antaŭ Via sankta templo,
   Kaj mi gloras Vian nomon por Via boneco kaj vereco;
   Ĉar Vi grandigis pli ol ĉio Vian nomon per Via vorto.
3  En la tago, kiam mi vokis, Vi aŭskultis min,
   Vi donis forton al mia animo.
4  Gloros Vin, ho Eternulo, ĉiuj reĝoj de la tero,
   Ĉar ili aŭdis la vortojn de Via buŝo.
5  Kaj ili prikantos la vojojn de la Eternulo;
   Ĉar granda estas la gloro de la Eternulo.
6  Ĉar kvankam la Eternulo estas alte, tamen Li rigardas
     humilulon,
   Kaj fierulon Li rimarkas de malproksime.
7  Kvankam mi iras meze de suferoj, tamen Vi konservas mian
     vivon;
   Kontraŭ la kolero de miaj malamikoj Vi etendas Vian brakon,
   Kaj Via dekstra mano min helpas.
8  La Eternulo plenumos por mi.
   Ho Eternulo, Via boneco estas eterna;
   La kreitaĵojn de Viaj manoj ne forlasu.

Sekva Ĉapitro →