↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 140

Al la ĥorestro. Psalmo de David.

1  Liberigu min, ho Eternulo, de malbona homo,
   Gardu min kontraŭ perfortulo;
2  Kontraŭ tiuj, kiuj elpensas malbonon en la koro,
   Ĉiutage kaŭzas militojn;
3  Kiuj akrigas sian langon, kiel serpento;
   Veneno de vipuro estas sub iliaj lipoj.        Sela.
4  Gardu min, ho Eternulo, kontraŭ la manoj de malvirtuloj,
   Gardu min kontraŭ perfortuloj,
   Kiuj intencas renversi miajn paŝojn.
5  Fieruloj kaŝis kaptilon por mi kaj ŝnurojn,
   Ili etendis reton ĉe la vojo, implikilon ili metis por mi.
                              Sela.

6  Mi diris al la Eternulo: Vi estas mia Dio;
   Atentu, ho Eternulo, la voĉon de mia petego.
7  Ho Eternulo, mia Sinjoro, forto de mia savo,
   Vi ŝirmas mian kapon en la tago de batalo.
8  Ne donu, ho Eternulo, al malvirtulo lian dezirataĵon,
   Lian intencon ne efektivigu, ke ili ne fieriĝu.    Sela.
9  La veneno de miaj ĉirkaŭantoj,
   La malicaĵo de iliaj lipoj kovru ilin.
10  Falu sur ilin brulantaj karboj;
   Ili ĵetiĝu en fajron,
   En abismojn, ke ili ne leviĝu.
11  Kalumnianto ne staros forte sur la tero;
   Perfortulon la malbono entiros en pereon.
12  Mi scias, ke la Eternulo defendos la aferon de mizerulo,
   La rajton de malriĉuloj.
13  Kaj virtuloj ja gloros Vian nomon;
   Piuloj restos antaŭ Via vizaĝo.

Sekva Ĉapitro →