↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 141

Psalmo de David.

1  Ho Eternulo, mi vokas al Vi; rapidu al mi;
   Atentu mian voĉon, kiam mi vokas al Vi.
2  Mia preĝo valoru antaŭ Vi kiel incenso,
   La levo de miaj manoj kiel vespera oferdono.
3  Metu, ho Eternulo, gardon al mia buŝo,
   Gardu la pordon de miaj lipoj.
4  Ne klinu mian koron al io malbona,
   Al partoprenado en malbonagoj kun malbonaguloj;
   Mi ne manĝu iliajn bongustaĵojn.
5  Virtuloj min frapu favorkore kaj punu min:
   Ĝi estos oleo por la kapo;
   Mia kapo ne rifuzos, se estos eĉ pli;
   Kaj mi preĝas ĉe iliaj malfeliĉoj.
6  Disiĝis sur roko iliaj juĝantoj,
   Kaj ili aŭdis miajn vortojn, kiel amikaj ili estis.
7  Kiel iu plugas kaj dispecigas la teron,
   Tiel estas disĵetitaj iliaj ostoj ĝis la buŝo de Ŝeol.
8  Ĉar al Vi, ho Eternulo, mia Sinjoro, estas direktitaj miaj
     okuloj;
   Al Vi mi esperas: ne forpuŝu mian animon.
9  Gardu min kontraŭ la reto, kiun oni metis al mi,
   Kontraŭ la implikilo de la malbonaguloj.
10  La malvirtuloj falu en siajn retojn ĉiuj,
   Dum mi preteriros.

Sekva Ĉapitro →