↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 143

Psalmo de David.

1  Ho Eternulo, aŭskultu mian preĝon,
   Atentu mian petegon laŭ Via vereco,
   Respondu al mi laŭ Via justeco.
2  Kaj ne eniru en juĝon kun Via sklavo,
   Ĉar neniu vivanta povos praviĝi antaŭ Vi.
3  Ĉar malamiko persekutis mian animon,
   Premis al la tero mian vivon;
   Li metis min en mallumon, kiel delonge mortintojn.
4  Senfortiĝas en mi mia animo,
   Konsumiĝas en mi mia koro.
5  Mi rememoras la tagojn antikvajn,
   Mi meditas pri ĉiuj Viaj faroj,
   Mi pensas pri la faritaĵoj de Viaj manoj.
6  Mi etendas al Vi miajn manojn;
   Mia animo soifas Vin kiel seka tero.          Sela.
7  Rapidu, aŭskultu min, ho Eternulo, mia spirito konsumiĝas;
   Ne kaŝu antaŭ mi Vian vizaĝon,
   Ĉar mi similiĝus al la forirantaj en la tombon.
8  Aŭdigu al mi matene Vian bonecon,
   Ĉar Vin mi fidas;
   Montru al mi la vojon, kiun mi devas iri,
   Ĉar al Vi mi levas mian animon.
9  Savu min de miaj malamikoj, ho Eternulo;
   Al Vi mi rifuĝas.
10  Instruu al mi plenumi Vian volon, ĉar Vi estas mia Dio;
   Via bona spirito gvidu min sur ebena tero.
11  Pro Via nomo, ho Eternulo, lasu min vivi;
   Pro Via justeco eligu mian animon el mizero.
12  Kaj pro Via favorkoreco ekstermu miajn malamikojn
   Kaj pereigu ĉiujn premantojn de mia animo,
   Ĉar mi estas Via sklavo.

Sekva Ĉapitro →