↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 142

Instruo de David, kiam li estis en la kaverno. Preĝo.

1  Per mia voĉo mi krias al la Eternulo,
   Per mia voĉo mi preĝas al la Eternulo.
2  Mi elverŝas antaŭ Li mian peton,
   Mian suferon mi al Li rakontas.
3  Kiam senfortiĝis en mi mia spirito, tiam Vi sciis mian
     vojon:
   Sur la vojo, kiun mi iras, ili kaŝis reton por mi.
4  Rigardu dekstren kaj vidu: neniu volas min koni;
   Malaperis rifuĝejo por mi, neniu zorgas pri mia animo.
5  Mi krias al Vi, ho Eternulo;
   Mi diras: Vi estas mia rifuĝejo,
   Mia parto en la lando de la vivantoj.
6  Atentu mian ploron, ĉar mi tre senfortiĝis;
   Savu min de miaj persekutantoj, ĉar ili estas pli fortaj ol
     mi.
7  Eligu mian animon el malliberejo, por ke mi gloru Vian
     nomon.
   Min ĉirkaŭos la virtuloj, kiam Vi bonfaros al mi.

Sekva Ĉapitro →